הדרכת הורים מומלצת

אמונה הרואית - סדרה

� בל לשם הנצרות קורה בכל רחבי העולם ויש לנו אחריות � התפלל ולתמוך באחים ואחיות במדינות נגועות אלה. � שמונת הסרטים הקצרים האלה מקול הקדושים המעונים. � למידי ישו הנרדפים בשלוש יבשות חולקים את סיפורי התקווה והאמונה שלהם � מונה בעיצומו של סבל נורא. אמונתם היציבה והמחילה של המאמינים הללו תזכיר לנו את ליבם הגדול של אחינו בכל העולם.