הדרכת הורים מומלצת

אמונה הרואית - סדרה

בל לשם הנצרות קורה בכל רחבי העולם ויש לנו אחריות התפלל ולתמוך באחים ואחיות במדינות נגועות אלה. שמונת הסרטים הקצרים האלה מקול הקדושים המעונים. למידי ישו הנרדפים בשלוש יבשות חולקים את סיפורי התקווה והאמונה שלהם מונה בעיצומו של סבל נורא. אמונתם היציבה והמחילה של המאמינים הללו תזכיר לנו את ליבם הגדול של אחינו בכל העולם.