မိသားစုများအတွက် သင့်တော်ပါသည်

သက်သေခံသုံးပါး

ယေရှုခရစ်၏ တန်ခိုးတော်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်သာမက သူ၏နောက်လိုက်များက သူ၏သတင်းစကားကို မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် သယ်ဆောင်ရန် အဘယ်ကြောင့် စွန့်စားခဲ့ကြသည်ကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။