Ailəliklə izlənilə bilən

“Şahidlər” trilogiyası

İsa Məsihin gücü və sevgisini kəşf edin və Onun davamçılarının nə üçün hər şeyi riskə alıb Onun mesajını dünyanın hər yerinə götürdüklərini görün.