راهنمایی والدین توصیه می شود

یک مرد کلمبیایی که از یک کشتار وحشیانه به رهبری تروریست های حزب "فارک" جان سالم به در می برد. و سفر بخشیدن قاتلان جان خود، توسط محبت عیسی مسیح.